Glossary (Polish version)

From Pumec Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Terms

A

Affiliate Marketing
Popularna technika marketingu, w Polsce znana jako marketing partnerski. Polega na współpracy osoby promującej produkt i np. producenta tego produktu. Produkt promowany jest za pomocą mailingu lub na stronach internetowych, a osoba promująca otrzymuje wynagrodzenie za każdego nowego użytkownika zainteresowanego usługami lub kupującego przedmiot reklamodawcy.
Aggregator
Inaczej czytnik kanałów. Agregator to narzędzie, które służy do gromadzenia wszystkich kanałów RSS subskrybowanych przez użytkownika w jednym miejscu, tworząc ich listę w czytelnej formie na pulpicie lub w używanej przeglądarce internetowej.
Ajax
Asynchronous JavaScript And XML (Ajax) to technika tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych. Technika pozwala na tworzenie stron internetowych, które działają dynamiczniej, ponieważ wymieniają z serwerem jedynie niewielkie ilości danych, nie wymagają ponownego załadowania całej strony www po każdej interakcji użytkownika. Zwiększa to interaktywność strony, szybkość jej działania oraz użyteczność.
Anchor Text
Widoczny w hiperlinku tekst. Anchor Text jest istotny dla procesu Search Engine Optimization (patrz definicja poniżej). Jest to tekst w formie odsyłacza zawierający słowo kluczowe określające daną stronę internetową. Dzięki anchor textowi strona osiąga lepsze miejsce w rankingu wyszukiwania, jeśli wyszukiwane jest zawarte w nim słowo kluczowe.
Application
Program komputerowy z interfejsem, umożliwiający korzystanie z komputera jako narzędzia do realizacji określonego zadania. Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz oprogramowanie komunikacyjne to przykłady zastosowań.
Astroturfing
Pojęcie dotyczy prowadzonych przez agencje PR projektów, które sprawiają wrażenie spontanicznych akcji społecznych. Celem jest wyrażenie opinii wyglądającej na niezależną, dotyczącej wybranego polityka, partii politycznej, produktu, usługi, wydarzenia itp. poprzez koordynację/symulację działań wielu jednostek/użytkowników z różnych rejonów geograficznych.
Asynchronous Interaction
Interakcja asynchroniczna. Dyskusja online, która jest niezależna od czasu i miejsca przebywania użytkowników w niej uczestniczących (np. na forum dyskusyjne). Wysyłane przez uczestników wiadomości są archiwizowane i mogą być odczytywane przez pozostałych użytkowników w dowolnym czasie. Przykład interakcji asynchronicznej to BBS czy mail.
Atom
Specjalny format kanałów informacyjnych. Standard mający zastąpić w przyszłości RSS. Powstał, aby ujednolicić formaty podobne do RSS i poprawić występujące w nich błędy. Zapobiega m. in. duplikowaniu się treści i wpisów.

B

Back Channel 
Blended learning 
Metoda uczenia się, która łączy metody kształcenia na odległość (e-learning) z tradycyjnymi metodami nauczania. W tej metodzie używany jest synchroniczny model (sam czas przekazania i odbioru wiedzy) i model asynchroniczny (godzina przekazania i odbioru wiedzy). Metoda ta łączy w sobie metody szkoleniowe, takie jak warsztaty praktyczne, zajęcia, wykłady, e-kształcenie, e-testy, konsultacje z trenerem, itp. Metody te są wybierane na podstawie analizy potrzeb i w wyniku rezultatów treningu grupowego.
Blogosphere 
Wszystkie blogi lub społeczność blogów, zwana także blogistan lub rzadziej blogspace.
Blogroll
Lista na blogu, zwykle w pionowym menu z boku, pokazująca linki do innych np. polecanych przez autora blogów.
Blog
Strona internetowa (lub dziennik on-line) na której elementy są umieszczane na bieżąco, najnowsze wpisy są wyświetlane na górze. Internetowy dziennik, który jest mieszaniną szczerych wyznań, informacji, opinii i linki do informacji od osób trzecich. Jest łatwy do aktualizacji, nie wymaga programowania i pozwala czytelnikom dodawać własne komentarze. Best practice: Wordpress & Blogspot
Buzz Marketing 
Rodzaj wirusowej techniki marketingowej, które próbuje wywołać spontaniczną reakcję potencjalnych klientów zamiast twardej sprzedaży. Takie kampanie angażują często wpływowych liderów opinii, którzy w swojej strefie wpływów prowadzą kampanie tzw. szeptane.

C

CGM 
Consumer-generated media (CGM) czyli treść generowana przez użytkownika w internecie. Zazwyczaj CGM odnosi się do opinii, doświadczeń, porad i komentarzy o produktach, markach, firmach i usługach — zazwyczaj wygłaszanych na podstawie osobistych doświadczeń użytkownika — zamieszczanych na forach, tablicach dyskusyjnych, grupach Usenet i blogach.
Chat 
Wykorzystany w celu umożliwienia komunikacji między dwoma lub więcej użytkowników w wyświetlacz komunikatora opartego na przykład na: chat room.
Chat room 
Używany na przykład przez środki masowego przekazu do synchronicznych konferencji.Termin ten oznacza każdą technologię począwszy od rozmowy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu, komunikatorów i forów internetowych aż po sieci społecznościowe.
Cloud computing 
Chmura obliczeniowa. To szeroki termin odnoszący się do wszystkich usług i aplikacji, z których użytkownik korzysta w internecie, a które technicznie rzecz ujmując, nie znajdują się na jego osobistym komputerze, a w tak zwanej chmurze. Pojęcie 'chmury' wiąże się z postrzeganiem Internetu jako chmury. Z biznesowego punktu widzenia jest to dostarczanie np. oprogramowania jako usługi, a nie jako produktu. Tak zwane oprogramowanie jako usługa (Software-as-a-Service - SaaS) ma wiele zalet, zarówno ekonomicznych jak i ekologicznych. Z ekonomicznego punktu widzenia koszty usług chmurowych są o wiele niższe i dynamicznie się zmieniają w zależności od liczby użytkowników. Best practice: DropBox
Creative commons 
Organizacja non-profit z USA, która za cel postawiła sobie znalezienie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich i nieskrępowanym korzystaniam z pracy innych. Głównym celem tej organizacji jest stworzenie rozsądnego i elastycznego zestawu zasad w obliczu restrykcyjnych przepisów prawa autorskiego, które mogą stanowić bariery dla swobodnego przepływu informacji. Organizacja ta jest znana jako Creative Commons i została założona w 2001 przez Lawrence Lessig i Eric Eldred.
Crowd funding 
Organizowane przez grupę ludzi - wsparcie różnorodnych działań. Wspólny wysiłek osób, które współpracują łącząc swe zasoby, zwykle za pośrednictwem Internetu, w celu wspierania produktów lub działań innych osób lub organizacji.
Crowdsourcing 
Na podstawie koncepcji oprogramowania Open Source, Crowdsourcing to technika angażowania zwykłych ludzi czy społeczności do większych projektów w celu wykorzystania ich pomysłów oraz wiedzy do lepszego dostosowania produktu do ich oczekiwań.
Cyberspace 
Rodzaj metafory opisujący nie fizyczną przestrzeń utworzoną przez systemy komputerowe. W internetowych systemach takich jak cyberprzestrzeń ludzie mogą komunikować się ze sobą, robić badania czy zakupy. Jedyną różnicą jest to, że nie ma potrzeby poruszania się, można zrobić wszystko za pomocą myszki komputerowej. Best practice: Second Life

D

Digital divide (digital gap) 
Nierówności w zakresie umiejętności informatycznych i technologii komunikacyjnych oraz w dostępie do narzędzi i programów komputerowych.
Digital exclusion 
Zjawisko społeczne, które wynika z braku umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, zwykle dotyka osób w wieku 50+.
Digital inclusion 
Przeciwieństwo digital exclusion. As social inclusion in the 21st century that ensures individuals and disadvantaged groups have access to, and skills to use, Information and Communication Technologies (ICT) and are therefore able to participate in and benefit from Washington’s growing knowledge and information society.
Digital library 
Biblioteka z księgozbiorem w formatach cyfrowych, jest dostępna za pomocą komputerów i innych elektronicznych narzędzi (np. telefonu komórkowego). Zbiory cyfrowe mogą być przechowywane lokalnie lub zdalnie poprzez dostęp do sieci komputerowych lub Internetu. Best practice: Europeana
Digital literacy 
Umiejętność zlokalizowania, organizowania, zrozumienia, oceniania i analizowania informacji przy użyciu technologii cyfrowej.
Digital signature 
Podpis cyfrowy (nie należy mylić z certyfikatem cyfrowym) jest to podpis elektroniczny, który może być użyty do uwierzytelnienia tożsamości nadawcy wiadomości lub wystawcy dokumentu, a również w celu zapewnienia, że pierwotna treść wysłanej wiadomości lub dokumentu została niezmieniona.
D-learning (distance learning) 

E

E-book 
Elektronicza książka (znany również jako e-book, ebook książki cyfrowej) to książka w formie cyfrowej, składająca się z tekstu i obrazów. Jest przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na komputerze (np. PC, czytnik książek elektronicznych, telefon komórkowy, MP4 lub PDA).
E-bulletin 
Nowy, elektroniczny sposób, aby uzyskać dostęp do wiadomości, funkcji, zdarzeń, informacji i obrazów. Zobacz: Newsletter
Edutainment (entertainment-education) 
Forma kształcenia, która jest urozmaicona poprzez rozrywkę, w celu utrzymania zainteresowania i zaangażowania uczących się. Jej celem jest aktywowanie ludzi do uczenia się i budowania interakcji między nauczycielem (lub narzędziem edukacji) a studentem.
E-guide 
Małe przenośne urządzenie, na którym można odczytać treść przewodnika w formie elektronicznej.
E-Learning 
Znany także jako Nauczanie na odległość, to rodzaj nauczania, gdzie nauka odbywa się niezależnie od miejsca, w którym znajduje się uczeń, przy wykorzystaniu połączenia z internetem. Uczestnicy komunikują się ze sobą poprzez e-mail, fora dyskusyjne, wideokonferencje i przy pomocy innych form komunikacji elektronicznej. Istenieje wiele serwisów online, które oferują możliwość wymiany, przesyłania, wspólnej edycji materiałów edukacyjnych. Best practice: Ecorner
E-portfolio 
Zbiór informacji elektronicznych (tj. notatki, pliki multimedialne, tekst) stworzonych i zarządzanych przez użytkownika, najczęściej w Internecie. Za pomocą e-portfolio możemy kontaktować się z innymi ludźmi, a także wyrażać siebie . W procesie uczenia się, e-portfolio skłania do autorefleksji, co prowadzi do większej świadomości własnych osiągnięć i niedociągnięć ucznia. Może być ono pomocne podczas formalnej oceny ucznia, gdzie nauczyciel lub opiekun ma dostęp do pełnego obrazu postępów i osiągnięć udokumentowanych cyfrowo.
Eye-tracking 
Proces śledzenia ruchów gałek ocznych człowieka. Tracker to urządzenie służące do pomiarów pozycji oczu i ruchu gałek ocznych. Urządzenie to używane jest w wielu dziedzinach nauki np. w psychologii czy lingwistyce kognitywnej. Naukowcy znają wiele metod rejestrowania aktywności gałek ocznych, poczynając od bezpośredniej obserwacji poprzez inwazyjne metody mechaniczne, aż po badanie różnic potencjału elektrycznego pomiędzy dwiema stronami gałek ocznych. Jedną z najpopularniejszych metod jest wideo nagrywanie ruchu gałek ocznych za pomocą urządzeń umieszczonych na głowie badanego. (Eye-tracking mobile).

F

Feed 
Kanał internetowy, kanał informacyjny. Znany także jako webfeed. Kanał internetowy jest wykorzystywany do gromadzenia treści, takich jak np. streszczenia newsów, postów na blogach, zawiera linki do pełnych wersji tych treści. Kanały internetowe są subskrybowane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą agregatorów lub czytników kanałów (patrz: definicja powyżej), które pozwalają na organizację i zarządzanie treścią z wielu kanałów informacyjnych.
Flash animation 
Rodzaj krótkiej animacji, stworzonej przy użyciu specjalnego oprogramowania, jest często stosowany w Internecie - w reklamie, grach on-line, bajkach oraz używana do tworzenia animowanych stron internetowych.
Flash card 
Wirtualna wersja fiszek, wykorzystywana jako narzędzie edukacyjne.
Folksonomy 
Wspólnie generowany, otwarty system znakowania, który umożliwia użytkownikom Internetu kategoryzowanie treści, takich jak strony internetowe, zdjęcia online i linki. Dowolnie wybranej etykiety - zwane tagami - przyczyniają się do poprawy skuteczności w wyszukiwarkach, ponieważ treść jest kategoryzowane za pomocą znanego, dostępnego, wspólnego słownictwa.
Forums (discussion forum) 
Specyficzna wirtualna przestrzeń do dyskusji, gdzie użytkownicy mogą prowadzić konwersacje on-line zamieszczając wiadomości. Każde forum ma swoich użytkowników i zasady użytkowania, zwykle posiada moderatorów i administratorów, którzy dbają o porządek.

G

Gamification 
Przeniesienie sposobu myślenia wykorzystywanego przy tworzeniu gier do usprawnienia dowolnych elementów/procesów nie będącymi grami (tj. aplikacje, strony internetowe itp.) w taki sposób aby dla odbiorców stały się one bardziej atrakcyjne i angażujące.
Game on-line 
Rodzaj gier komputerowych, które wymagają dostępu do Internetu. Zaletą gier online jest możliwość interakcji z wieloma użytkownikami (tryb multiplayer), dostępność różnych gier dla wszystkich typów graczy oraz duża ilość gier nie wymagających płatności.

H

Hyperlink 
Odnośnik zapewniający bezpośredni dostęp z jednego wyraźnie oznaczonego miejsca w dokumencie hipertekstu lub hipermedia do drugiego w tym samym lub innym dokumencie.

I

Information literacy 
see Digital Literacy
Instant messenger
Program lub aplikacja, która pozwala na wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych między dwoma lub więcej osobami. Obecnie programy te pozwalają na wymianę plików, czat głosowy, a także rozmów wideo.
Interactive games 
Forma rozrywki interaktywnej, w której gracz odpowiada na elektronicznie generowane obrazy, które pojawiają się na ekranie.
Invisable web (deep web) 
Miejsca w sieci do których użytkownik nie trafi przez zwykłą wyszukiwarkę.

J

K

Key word 
Słowo używane jako punkt odniesienia do wyszukiwania innych słów lub informacji.

L

Link Bait 
Zawartość lub funkcja w witrynie sieci Web, który jest na tyle ciekawa, że przyciąga uwagę użytkowników. Odnośnik przynęta "przciąga" uzytkowników do witryny za pomocą linków z innych witryn. Jest często wykorzystywany jako taktyka do poprawy SEO.
Link Blitz 
Inicjatywa skierowana na generowanie linków do witryny internetowej lub bloga.
Link Blogs 
Blog przeznaczony do rozpowszechniania odnośników internetowych, zwykle do osobistych stron www lub innych blogów.
Livestreaming 
Nadawanie realcji na żywo w Internecie. Streaming może być płatny lub dostępny tylko dla wybranych klientów, ale również dostępny dla każdego za darmo.
LMS 
Learning Management System. Jest to kompleksowy system oprogramowania, poprzez który można udostępniać treści nauczania, jak również dostarczyć system organizacyjny procesów uczenia się. Większość nowoczesnych LMS są to oparte na sieci internetowej Virtual Learning Environments, które zazwyczaj wspieraja komunikację między uczniami i nauczycielami.

M

Mash-Up 
Witryna lub aplikacja w sieci Web, która płynnie łączy treści z więcej niż jednego źródła w zintegrowaną całość. Treści używane orzez mash-up zwykle pochodzą od osób trzecich i są pobierane za pośrednictwem interfejsu publicznego lub API. Inne metody pozyskiwania treści dla mash-up to kanały informacyjne (np. RSS lub Atom) i JavaScript.
Media player 
Jest to narzędzie (program) używany do odtwarzania plików audio, filmy i wielu innych.
Microblogging 
Rodzaj bloga, który zawiera krótkie informacje na temat bieżącej działalności jednostki lub firmy. Zwykle jest stworzony, aby informować i być w bieżącym kontakcie z przyjaciółmi, kolegami lub klientami. Użytkownicy mogą dzielić się z przyjaciółmi zdjęciami, jak również krótkimi klipami audio i wideo. Obecnie najpopularniejszy mikroblog to Twitter.
Microcasting 
Są to pewnego rodzaju niewielkie programy, związane z muzyką lub wideo, dostarczane bezpośrednio do wybranej publiczności raczej na zasadzie program-by-program niż channel-by-channel. W przeciwieństwie do broadcastingu, microcast zazwyczaj zawiera treści niszowe przeznaczone dla ściśle określonej publiczności.
Mind map
Innowacyjny sposób prezentujacji zagadnienia/problemu. Mapa jest tworzone wokół jednego słowa, tekstu lub obrazu, umieszczonrgo w centrum, do którego dodawanę są idee, powiązane słowa i pojęcia. Best practice: Xmind
M-Learning (mobile learning) 
Każdy rodzaj uczenia się, który ma miejsce, gdy uczeń nie jest w stałym, określonym miejscu, lub uczenia się korzystając z możliwości oferowanych przez technologie mobilne.
Moblog 
Blog stworzony przez wejście z urządzeń przenośnych takich jak PDA lub telefony. Mogą one obejmować również zdjęcia z telefonów komórkowych kamer.
Mobile application 
Rodzaj aplikacji która może być stosowana na smartfony lub inne urządzenie mobilne. Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z mobilnych wersji popularnych programów i sieci społecznościowych.
Multimedia
Jest to integracja wielu form przekazu. Obejmuje tekst, grafikę, audio, wideo, itp. Na przykład, prezentacja zawierająca dźwięk i obraz, będzie określana jako "prezentacja multimedialna".

N

Newsletter 
Elektroniczna forma publikacji zawierająca treści skoncetrowane wokół jednego temat, który jest przedmiotem zainteresowania lub wokół bieżących wydarzeń. Newsletter jest okresowo wysyłany pocztą elektroniczną do subskrybentów.
Newsreader 
Okno przypominające przeglądarkę, pozwalające czytelnikom na zakup i subskrypcję od różnych dostawców treści (wykorzystujących RSS) i dodawanie kanałów internetowych do przeglądarki.
Network 
Możemy mówić o sieciach telefonicznych lub radiowych. Obecnie najbardziej popularne są sieci komputerowe (biblioteka komponentów sprzętowych i komputerów połączonych ze sobą w kanały komunikacyjne, które umożliwiają współdzielenie zasobów i informacji) i sieci społecznościowych, których struktura społeczna składa się z szeregu podmiotów, takich jak osoby lub organizacje oraz z silnych więzi pomiędzy tymi podmiotami. Można powiedzieć, że sieć społecznościowa jest to rodzaj grupy społecznej. Best practice: Facebook

O

On-line test 
Aplikacja, która zastępuje papierowe wersje testu, można je wypełnić mając dostęp do internetu.
On-line poll 
Aplikacja, która zastępuje wersje papierowe kwestionariusza / ankiety, można je wypełnić mając dostęp do internetu.
On-line voting 
Możliwość głosowania za pomocą urządzenia podłączonego do Internetu
Open Source 
zobacz hasło Open Source
OPML 
Outline Processor Markup Language to format XML. Oryginalnie był to format plików dla hierarchicznych drzew danych, ale został przystosowany do innych celów i obecnie jest najczęściej wykorzystywanym formatem do wymiany list kanałów RSS pomiędzy agregatorami RSS.

P

Podcast 
Treść w formie audio, którą można pobrać na iPod lub inne odtwarzacze MP3. Best practice: Podcasts for English Teaching

Q

QR-Code 
A Quick Response - Code is a two-dimensional code that usually contains encrypted URL of extended material of a certain thing.

R

RSS 

S

Screencast
Rodzaj nagrania działań prezentowanych na ekranie komputera, obraz jest widziany przez użytkownika. Screencast pokazuje specyficzne funkcje/realizacje zadań komentowane przez narratora. Może być używany jako instrukcja lub prezentacja.
Seeding
Zamieszczanie postów mających zapoczątkować dyskusję/rozmowę.
SEM
Search Engine Marketing.

Reklama w wyszukiwarkach: Polega na uiszczeniu pewnej opłaty dla właścicieli wyszukiwarki internetowej, w zamian za gwarantowaną wysoką pozycję wybranej strony lub dołączenie reklamy do wybranych wyników wyszukiwania. • Search engine optimization: Modyfikacja struktury strony internetowej oraz jej treści, aby była łatwiejsza do odczytania i przetworzenia przez roboty wyszukiwarek. Sprzyja podniesieniu pozycji strony WWW podczas wyszukiwania wybranych słów kluczowych. • Paid inclusion: Polega na uiszczeniu pewnej opłaty dla właścicieli wyszukiwarki internetowej, w zamian za umieszczenie reklam pomiędzy wynikami wyszukiwania.


Semantic web
Semantyczna sieć. Semantyczna sieć to ruch zapoczątkowany przez międzynarodową organizację World Wide Web Consortium (W3C). Ma promować standardy opisywania treści na stronachWorld Wide Web. Zachęcając do zamieszczania treści semantycznej na stronach internetowych, Semantyczna sieć stawia sobie za cel uporządkowanie i ustrukturyzowanie zawartości sieci, w której obecnie panuje chaos i dezorganizacja. (Wikipedia)
SEO
Search Engine Optimization. Zestaw metod mających na celu poprawę miejsca strony w rankingu witryny sieci Web w wyszukiwarce.Termin ten odnosi się również do konsultantów, którzy wykonują projekty optymalizacji w imieniu klientów, którzy są właścicielami stron www.
Social Media
zobacz więcej Social Media
Social Bookmarking
Wykorzystując technikę Folksonomy (patrz definicja powyżej), social bookmarking stał się popularnym sposobem przechowywania, klasyfikowania i dzielenia się odnośnikami do witryn internetowych i blogów.
Social Computing
To pojęcie odnoszące się do pewnego obszaru informatyki, który zajmuje się badaniem zachowań społecznych i systemów komputerowych oraz ich wzajemnym oddziaływaniem. Dzięki Social Computing powstało wiele aplikacji społecznościowych (blogi, maile, czaty, portale społecznościowe, wiki), które pozwalają użytkownikom rozwijać i utrzymywać kontakty społeczne wirtualnie.
Social Intermediaries
Rodzaj aplikacji / serwisu społecznościowego dzięki któremu użytkownicy mogą zbierać i zgłaszać linki do wiadomości, stron internetowych i innych mediów, które potem są oceniane przez innych użytkowników. Best practice: del.icio.us & Digg
Smartphone
Urządzenie, które łączy w sobie funkcje małego komputera z telefonem komórkowym. Ma przenośnych odtwarzaczy multimedialny, aparaty cyfrowy, kamerę wideo i nawigację GPS. Nowoczesne smartfony posiadają wysokiej rozdzielczości ekrany dotykowe, przeglądarki internetowe i o wiele więcej funkcji niż normalny telefon.

T

Tablet 
Komputer przenośny, który jest obsługiwany głównie przez ekran dotykowy.
Tag Cloud 
Wizualne przedstawienie słów kluczowych/tagów używanych na stronie internetowej. Wybór jednego tagu w ramach chmury na ogół prowadzi do tematów, które są związane z tym znacznikiem.
Tags 
Są ​​wykorzystywane jako kategorie lub przedmioty na blogach internetowych. Tagging ułatwia wyszukiwanie oraz zorganizowanie informacji w odpowiednich miejscach.
Thread 
Trackback 
Orogramowanie, który pokazuje blogerowi, kto linkuje do jego bloga i co o nim mówi.
Tutorial 
Rodzaj instrukcji, który pokazuje przykład wykonanego zadania i dostarcza informacji jak samodzielnie wykonać zadania, może to być opis w postaci tekstu, tekst ze zdjęciami. Obecnie są również popularne samouczki wideo.

U

User Generated Content 

V

Vblog or Vlog (Video blog)
Blog, który wykorzystuje film jako podstawową zawartość. Filmowi zwykle towarzyszy tekst uzupełniający, obrazki lub zdjęcia oraz inne dodatkowe materiały.
Virtual Learning Environment (VLE)
System wspierania edukacji w oparciu o Internet. Jest to edukacja poprzez integrację, wirtualne testy, zadania domowe, czy lekcje muzealne. Wirtualne środowisko uczenia się obejmuje uczniów i nauczycieli uczestniczących w zajęciach. Nauczyciel za jego pomocą jest w stanie przedstawić lekcje poprzez wideo, PowerPoint lub rozmawiając z uczniami/studentami.
Virtual university (VU)
Jest próbą uwolnienia studiów akademickich z ograniczeń czasu i przestrzeni. Słowa kluczowe to: wirtualne kursy, web-based learning, networking wśród nauczycieli i uczniów, oraz oprogramowanie edukacyjne. Wirtualne uniwersytety są tworzone m.in w celiu umożliwienia dostępu do edukacji osobom, które nie mogą skorzystać z oferty typowego uniwersytetu np. ze względu na pracę lub miejsce zamieszkania. Best practice: Coursera
Virtual exhibitions
Wystawa, która znajduje się w cyberprzestrzeni. Jest tworzona, ponieważ wystawa online może przedstawiać więcej dzieł sztuki, jest tańsza i dociera do większej liczby osób. Best practice: Exhibitions Europeana
Virtual museum
Muzeum, które istnieje tylko w trybie online. Podobnie jak w tradycyjnym muzeum - wirtualne muzeum może być zaprojektowane wokół konkretnych obiektów lub może prezentować nowe wystawy. Będąc w tego rodzaju muzeum można poczuć się jak w tradycyjnym budynku, a czasami zobaczyć więcej.
Voice over IP (VoIP)
Technologia cyfrowa umożliwia transmisję sygnału audio za pośrednictwem Internetu lub telefonii internetowej. Best practice: Skype

W

Web 2.0
Odnosi się do drugiej generacji usług dostępnych w sieci World Wide Web, które pozwalają ludziom współpracować i dzielić informacjami online. W przeciwieństwie do pierwszej generacji, Web 2.0 daje użytkownikom doświadczenie bliższe korzystania z aplikacji biurowych od tradycyjnych statycznych stron WWW.
Web 3.0
Web 3.0 = Semantic Web + Web 2.0
Web application
Program komputerowy, który działa w przeglądarce internetowej.
Webinar
Rodzaj seminarium online prowadzone i realizowane za pomocą technologii webcast, która umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy nauczycielem a uczestnikami spotkania, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
Weblog
zobacz hasło Blog
Webring
Jest to zbiór stron internetowych ściągnanych z różnych miejsc w sieci, które są połączone w okręgu, ring-jako struktura, która łączy ze sobą grupę witryn o tej samej tematyce. Każda witryna w webring ma wspólny pasek nawigacyjny, który zawiera linki do poprzedniej i następnej strony w WebRing. Używany jako technika SEO, celem jest zwiększenie liczby odwiedzających, by dotrzeć do konkretnych miejsc z większą łatwością i skutecznością.
Web-Usability
Jest to specyficzne podejście do budowania stron internetowych, które czyni je łatwymi w użyciu dla użytkownika końcowego, bez konieczności jakiegokolwiek szkolenia specjalistycznego.
Widget 
Wikis 
Pochodzi od hawajskiego słowa oznaczającego "szybkie", jest to forma otwartej strony internetowej, która pozwala czytelnikom edytować i tworzyć treści bezpośrednio na niej.
WOM 
WYSIWYG 
Skrót od "What You See What You Get" (dosłownie: To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz), WYSIWYG odnosi się do systemu, w którym widok zawartości w fazie edycji jest bardzo zbliżony do końcowego widoku produktu. Oprogramowanie WYSIWYG, jak w edytorze tekstu, optymalizuje wyświetlanie ekranu dla danego typu produktu, jak np. drukarka. Oprogramowanie często emuluje rozdzielczość wyjścia w celu uzyskania obrazu jak najbardziej zbliżonego do WYSIWYG. Pozwala to użytkownikom na sformatowanie treści bez konieczności znajomości konkretnego kodu. Procesor tekstu jest prostym przykład takiego oprogramowania. Inne implementacje idei to np. nowoczesny rozwój WWW i oprogramowania do tworzenia stron jak Adobe Dreamweaver czy Microsoft FrontPage. Istnieje również kilka podobnych narzędzi dostarczonych przez społeczność Open Source, np. NVU / KompoZer dla systemów Linux i Bluefish.

X

Y

Z

Sources

See Also

Personal tools